Galleries: Cats in Bangkok

2014
Cats are an inseparable element of big Asian cities. Especially in Bangkok – the city that is known for its street food culture. While in neon street lights, locals and tourists are tasting a padthay, cats are running around the legs of plastic chairs looking for food scraps.
There is a feature that distinguishes Asian cats from European alley cats. While wandering in Bangkok or Phnom Penh, you will easily spot cats with short tails.
Contrary to what one might think, neither the wheels of speedy tuk-tuks, nor the owners that fancy fashionable cat hairstyles are responsible for this phenomenon. After a few conversations with the Thai People, we learned that this specific feature is a result of the short tail gene of Japanese and Siamese cat, which has gradually spread across Asia.

Koty są nieodłącznym elementem wielkich azjatyckich metropolii. Szczególnie w Bangkoku – mieście otwartych kuchni ulicznych. Tam gdzie w świetle neonów, przy stolikach ludzie próbują padthay, między nogami plastikowych krzesełek koty przebiegają w poszukiwaniu resztek.
Istnieje pewna cecha, która odróżnia azjatyckie koty od europejskich dachowców. Spacerując po Bangkoku, czy Phnom Penh bardzo często spotkacie koty z krótkimi ogonami.
Wbrew temu co można pomyśleć, to nie koła rozpędzonych tuk-tuków ani właściciele ulegający modom na udziwnione kocie fryzury odpowiadają za to zjawisko. Po kilku rozmowach z Tajami dowiedzieliśmy się, że za tę specyficzną cechę odpowiada gen krótkiego ogona przenoszony przez kota japońskiego i syjamskiego, który stopniowo rozprzestrzenił się w Azji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s